©

 

                 

een groene speeloase in het hart van Diepenheim


    Op deze website is de realisatie en het groter groeien van het

    BinnensteBuitenBos te volgen. Dit oorspronkelijke idee van

    kinderen is omarmd door volwassenen, met een vruchtbaar

    resultaat tot gevolg.

    Het bos is te bezoeken midden in het hart van het bruisende

    en creatieve Diepenheim, waar algemeen het motto heerst: 

   “Als er niets te doen is, dan máák je wat te doen!”






Het is belangrijk dat overheid en politiek het belang gaan inzien van deze ‘oases‘ in de bebouwde omgeving. Het BinnensteBuitenBos vormt een inspirerend voorbeeld hoe cultuur en natuur met elkaar verweven kunnen worden en ‘natuurlijk’ kunnen integreren in de bebouwde omgeving. Kinderen zowel mèt als zonder beperking staan centraal en kunnen samen natuurlijk en cultuurrijk spelen.

Wij werken aan een concept waarmee veel meer steden en dorpen in Nederland een multifunctioneel hedendaags (speel)erf voor de hele buurt kunnen creëren, met een optimale samenwerking tussen beslissers en gebruikers/belanghebbenden. Ook gaan wij de mogelijkheden van ‘Real Life Learning’ op deze erven onder de aandacht brengen bij scholen, zodat kinderen de kerndoelen van het onderwijs op een ervarende manier kunnen opdoen.

Als zomaar een kinderidee’ op waarde wordt geschat wordt kinderen een kans geboden hun eigen buurt te ‘maken’. Een levendige buurt, een sociale buurt.